Uitleg over portretfotograaf Nijmegen

portretfotograaf Nijmegen

Een portretfotograaf Nijmegen is iemand die foto’s van de gezichten van mensen maakt. Maar waar komt het woord fotograaf eigenlijk vandaan? Het woord fotografie is ontstaan ​​uit de Griekse wortels, phōto’s, genitief van phōs, wat licht betekent. En grafé, wat weergave door middel van lijnen of tekening betekent. Deze twee woorden samen betekenen dus tekenen met licht.

Flitsend Beeld

Wie heeft het woord fotografie bedacht?

Je kunt het woord terug herleiden naar verschillende mensen. Ze hebben mogelijk onafhankelijk dezelfde nieuwe term uit deze wortels bedacht. Hercules Florence, een Franse schilder en uitvinder die in Campinas, Brazilië woonde, gebruikte de Franse vorm van het woord, photographie, in privé aantekeningen die volgens een Braziliaanse historicus in 1834 waren geschreven. Deze claim wordt breed uitgemeten, maar wordt internationaal nog niet grotendeels erkend. Het eerste gebruik van het woord door de Frans-Braziliaanse uitvinder werd algemeen bekend na het onderzoek van Boris Kossoy in 1980. De Duitse krant Vossische Zeitung van 25 februari 1839 bevatte een artikel met de titel Photographie, waarin verschillende aanspraken op voorrang werden besproken, vooral die van Henry Fox Talbot, met betrekking tot Daguerre’s claim van uitvinding.  Het artikel is de vroegst bekende vermelding van het woord in openbare druk. Het was ondertekend met J.M., vermoedelijk de Berlijnse astronoom Johann von Maedler. De astronoom Sir John Herschel wordt ook gecrediteerd voor het bedenken van het woord, onafhankelijk van Talbot, in 1839. De uitvinders Nicéphore Niépce, Henry Fox Talbot en Louis Daguerre schijnen het woord fotografie niet te hebben gekend of gebruikt.  Zij gebruikten Heliographie, portretfotograaf Nijmegen genetisch tekenen / Talbotypie / Calotypie en Daguerreotypie.